Skolens historie

Praktisk og teoretisk sjømannskap gjennom 100 år

Dette gir et godt grunnlag for de som ønsker å bli matroser eller motormenn. Vi bringer praksis inn i undervisningen, og våre elever er engasjerte og etterspurte lærlinger. Hos oss opplever elevene mangfold, mestring og muligheter i et maritimt miljø!

Vi har 45 skoleplasser på Vg2 Maritime fag, og alle elevene våre bor om bord i skoleskipet. Her får elevene kjenne på livet til sjøs allerede under utdannelsen, og det gir et godt grunnlag for læretiden som matros eller motormann. Undervisning om bord gis både når skipet ligger til kai og når vi er på tokt. På tokt går elevene inn i vaktholdet og får oppgaver som maskinvakt, rorvakt, utkikk, bestikk og går sikkerhetsrunder. I tillegg får elevene daglige oppgaver rundt det å holde et skip i drift.

100 år i korte trekk:

25, februar 1918
Skolen drives av en ideell stiftelse som ble opprettet allerede i 1918 for midler gitt av skipsreder Oluf Andreas T. Skjelbred og hans kone. Han ønsket at de som ville arbeide til sjøs skulle få god opplæring, og derfor ble stiftelsens midler brukt til å bygge fullriggeren Sørlandet som skolens første skoleskip.

1940 – 1945
Under 2. Verdenskrig blir «Sørlandet» overtatt av tyskerne og brukt som bla. kullager, fangeskip og losjiskip for tysk ubåtmannskap. Skuta lå store deler av krigen i Kirkenes, og ble senket i Kirkenes havn etter et flyangrep. Det var ingen skoleaktivitet under krigen.

I perioden 1940 – 1948 var der ingen aktivitet på skolen. Det ble forsøkt igangsatt en landbasert skole, men dette ble ikke gjennomført.

1948
Skoleskipet «Sørlandet» ferdig renovert etter krigen. Omfattende gjenoppbygging ved Høyvold Mek. Verksted.

1958
Motor og propeller ble installert på "Sørlandet". 

1964
En del av undervisningen flyttes på land i fraflyttede brakker etter «Havn og transport» i Gravane, i nærheten av der Caledonien hotell ligger i dag. Krav til opplæring fra myndigheter i forhold til lærebøker, undervisningsplan etc. tvang frem bedre undervisningsfasiliteter. Handelsflåtens krav til kompetanse endret seg også etter hvert som nye tekniske hjelpemidler ble installert på fartøyene.

12.oktober 1967
Skolen flytter til Lagmannsholmen i egen nyoppført skolebygning og ble på folkemunne kalt «Sjøguttskolen». Det offisielle navnet på skolen ble «Sørlandet Sjøaspirantskole».

6.januar 1973
Sørlandet Seilende Skoleskibs Institution kjøper skoleskipet M/S Sjøkurs (tidligere M/S Salten) av Arbeidsdirektoratet. Skipet fra 1953 var på 173,9 fot, og var blitt brukt til voksenopplæring. «Fullriggeren Sørlandet» legges i opplag.

1974: M/S Sjøkurs tas i bruk som internat og opplæringsskip. Institutionen starter oppbygging av eget sikkerhetskurs for elevene, etter nye krav til sikkerhet til sjøs. «Fullriggeren Sørlandet» selges til Skibsreder Staubo for kr. 1.000.000,-. Skuta blir liggende for anker i Arendal til 1977. Da blir skuta kjøpt tilbake til Kristiansand av Skjelbreds rederi, det samme rederiet som finansierte byggingen av skuten 50 år tidligere. 

1975
Etablering av egen havarivernskole i Urvika ved Vige, med røykdykker- og brannvernkurs for elevene på Sørlandet Sjøaspirantskole.

28.februar 1977
Beslutning om å flytte skolen til formelfabrikkens anlegg og kaier i Kongshavn i Randesund. Skolens administrasjon ble ikke flyttet til Randesund før i 1987.

27.mars 1980
Boligplattformen Aleksander Kielland velter på Ekofiskfeltet i Nordsjøen. 123 mennesker omkom i ulykken. Dette førte til økt fokus på sikkerhet offshore. SSSI ble av Kirke- og undervisningsdepartementet bedt om å lage sikkerhetskurs for offshore -arbeidere.

1981
Undervisningen i brannvern ble flyttet til to innkjøpte tomter i Skibåsen i Sørlandsparken. Dette var den gang et øde sted hvor ingen ble plaget av røyk fra brannøvelsene.

April 1983
Tilskudd fra Kirke- og undervisningsdepartementet til bygging og utrusting av et regionalt senter for sikkerhetsopplæring på tomtene i Skibåsen. Virksomheten ble dermed formalisert og snart kjent under navnet «Sørlandets havari- og brannvernsenter».

1987: Bygningen man benyttet i Kongshavn ble kjøpt og tomtegrunnen festet av grunneierne.

1994
Skolereformen «Reform-94» endret skolens opplæringsplaner radikalt. Dette førte til etablering av kursene: Grunnkurs Mekaniske fag, Drift/vedlikehold og Bysse. En konsekvens av «Reform -94» var at M/S Sjøkurs ikke lenger var egnet som skoleskip.

September 1995
«M/S Gann», opprinnelig «M/S Sandnes», ble kjøpt fra Rogaland Sjøaspirantskole for 6,1 mill. kroner. Skipet fra 1950 var 221,7 fot, og ble døpt «M/S Sjøkurs» da det ankom «Sørlandet Sjøaspirantskole».

2001
Brannvernfeltet på Skibåsen og den øvrige delen av sikkerhetsavdelingen ved skolen skifter navn til «Sørlandets Sikkerhets Senter» etter et mellomspill på 2 år under navnet «Sørlandets Sjøaspirantskoles Sikkerhetssenter».

September 2002
«Sørlandet Sjøaspirantskole» endrer navn til «Sørlandet Maritime Videregående Skole» (SMVGS).

2003
Ny privatskolelov begrenser SMVGS til å ta inn maksimalt 60 elever.

1.januar 2007
«Sørlandet Sikkerhets Senter» skilles ut som eget AS som en konsekvens av Privatskoleloven. Sikkerhetssenteret blir heleid av SSSI. Starter bygging av moderne sikkerhetssenter på festet tomt i Bjerkvika på Kjevik.

2007
Hurtigruteskipet «Ragnvald Jarl» på 266,4 fot fra 1956 ble i 1995 kjøpt av Rogaland Sjøaspirantskole og døpt «Gann». SSSI kjøper Gann i 2007 og døper den «Sjøkurs». Samtidig selges M/S Sjøkurs (opprinnelig M/S Sandes) tilbake til Stavanger.

2009
Sørlandet Sikkerhets Senter åpner de nye lokalene for drift på Kjevik.

Mars 2014
Nye vedtekter ble vedtatt og den opprinnelige stiftelsen «Sørlandets Seilende Skoleskibs Institution» ble splittet i to: «Stiftelsen Sørlandet Maritime Videregående Skole», som eier skoleskipet Sjøkurs og som har ansvaret for skoledriften, og «Stiftelsen Sørlandets Seilende Skoleskibs Institution», som eier all bygningsmasse, tomter og alle aksjene i Sørlandets Sikkerhets Senter. Sikkerhetssenteret ble i 2015 solgt til Falck Nutec i Danmark. Det er stiftelsen Sørlandets maritime videregående skole som er videreførelsen av den opprinnelige stiftelsen.

2013 og 2015
M/S Sjøkurs er «Sommerbåten» og reiser kysten rundt sammen med NRK.

25.februar 2018: 100-års jubileumsfeiring