Inntak

Søknadsskjema må fylles ut og leveres innen 1.6.2021. Dette gjelder for ordinært opptak. 

Din søknad på vår skole får førstevalg hos oss – i tillegg til de tre valgmuligheter man har på VIGO.

NB! Vår skole er ikke på VIGO dette skoleår så det er kun skolens nettside du skal søke på dette skoleår.

Inntak av elever

Vi tilbyr 45 elevplasser på Vg2 Maritime fag og neste inntak er 1. juni - skoleåret 2021/2022.

For å kunne bli elev hos oss må du ha fullført Vg1 Teknikk og industriell produksjon eller Vg1 Elektrofag. Vi tar inn elever fra hele landet.

Du må ha ungdomsrett, det vil si at du ikke har brukt opp retten din til å ta videregående opplæring. Normalt har du ungdomsrett de fire første årene etter 10.klasse. Hvis du er i tvil om du har ungdomsrett, må du ta kontakt med inntakskontoret i hjemfylket ditt.

 

INNTAKSREGLEMENT FOR MARITIM VIDEREGÅENDE SKOLE SØRLANDET

Det er litt andre inntaksregler hos oss enn på en offentlig videregående skole. Det viktigste for deg å vite er at vi baserer inntaket på karakterene til 1.termin for deg som går på Vg1 når du søker.

Se skolens INNTAKSREGLEMENT Her