Et hav av muligheter

Et år hos oss gir et hav av muligheter.

Etter Vg2 Maritime fag går du ut i lære som matros eller motormann, og etter to år tar du fagbrev. Men det trenger ikke stoppe der...

Det er faktisk et hav av muligheter for den som har fagbrev som matros eller motormann. Det finnes en rekke forskjellige fartøy som ansetter norske matroser og motormenn. Det er mulig mulig å ta videre utdanning for å bli styrmann eller maskinist. Og i tillegg er det en rekke andre muligheter også, både til sjøs og på land. 

 

Her kan du finne mer informasjon om mulighetene etter fagbrev: 

https://www.maritimkarriere.no/

Tilnærmet alle som har tatt Vg2 Maritime fag hos oss har fått læreplass etter skolen. Vi får ofte tilbakemelding om på våre tidligere tidligere elever hadde svært godt når utgangspunkt de begynte i lære. Spesielt blir det trukket frem på de allerede hvordan vet det er å bo og å jobbe på et skip, borte fra venner og familie.