Et hav av muligheter

Et år hos oss gir et hav av muligheter.

Etter Vg2 Maritime fag går du ut i lære som matros eller skipsmotormekaniker, og etter to år tar du fagbrev. Men det trenger ikke stoppe der. Flere tar fagskole og går videre til høyere studier som maskinsjef, styrmann eller kaptein.

Det er faktisk et hav av muligheter for den som har fagbrev som matros eller skipsmotormekaniker. Det finnes en rekke forskjellige fartøy som ansetter norske matroser og skipsmotormekaniker. I tillegg er det en rekke andre muligheter for landbaserte jobber. Fokus på miljø og grønn omstilling skaper en mengde nye arbeidsplasser og behov for maritim personell med oppdatert kompetanse.

Mulige yrker

Maritim elektriker, skipsmotormekaniker, reparatør, havnearbeider, kaptein, styrmann/overstyrmann, maskinist/maskinsjef, administrasjon, lager, kranfører​, truckfører, innkjøpsansvarlig, logistikk, controller, sikkerhetssjef, økonomi, jus,
skipsmegler, ingeniør, forsker, inspektør, bioingeniør, arbeid for FN, innen EU,utviklingsarbeid i U-land og også I-land.

Bransjer i stor utvikling;

 • Mineralutvinning fra havbunnen
 • Vindmølleparker offshore
 • Arbeid og forskning på miljø-hensyn
 • Grønn omstilling: Forskning, elektrifisering
 • Fiskeoppdrettsanlegg 
 • Digitalteknikk
 • Internasjonal skipsfart
 • Automatisering - effektivisering
 • Fortsatt aktivitet innen oljeboring
 • Opprusting av ferjedrift
 • Ny satsing på Cruiseskip, turistnæringen
 • Elektrifisering av Norske havner, landstrøm
 • Salg av skipstjenester, utstyr
 • Omstilling og flere jobber i Forsvaret
 • Fokus på "grønne arbeidsplasser"
 • Designer, arkitekt​​

Landbasert arbeid

 • Elektrikere, sveisere, mekanikere
 • Administrasjon, kontorarbeid, ledelse
 • Lager, innkjøp, logistikk,  salg, skipsmegling
 • Havnearbeidere: Lossing, lasting, truck, kran
 • Vindmølleparker på landjorda
 • Internasjonalt arbeid innen EU, FN, U-land
 • FORSKNING: Havforskning, miljø, effektivisering, sikkerhet 
 • Jobb på sikkerhetssenter, kursholder

Her kan du finne mer informasjon om mulighetene etter fagbrev: 

https://www.maritimkarriere.no/

Tilnærmet alle som har tatt Vg2 Maritime fag hos oss har fått læreplass etter skolen. Vi får ofte tilbakemelding om på våre tidligere elever har fått et svært godt grunnlag før de blir lærlinger. Spesielt blir det trukket frem på de allerede vet hvordan det er å bo og å jobbe på et skip, borte fra venner og familie. Erfaring med morgenoppstilling, plikter, vakter og fokus på samarbeid er viktige elementer i utdanningen som elevene på Maritim Videregående skole Sørlandet har fått på skoleskipet MS Lofoten.