Hva koster skoleåret

ALLE ELEVER HAR RETT PÅ BORTEBOERSTIPEND uavhengig av minsteavstand til hjemadresse.

ALLE ELEVER FÅR EGEN LUGAR. Vi har 2 lugarkategorier. Her er eksempler på lugarer;

Lugarkategori 1 - varierende størrelse

Lugar med eget toalett og dusj. 

Kost & losji - pr. år: Kr. 95.000,-

Lugarkategori 2

Lugar med vask

 

Kost & losji - pr. år: Kr. 83.000,-

 

 

 

 

 

 Skoleåret 2024-25

 Lugarkat. 1

 Lugarkat. 2

 Tilleggsinformasjon

Kost og losji

Kr. 95.000,-

Kr. 83.000,-

Deles på 10 mnd - august til og med mai mnd

Skolepenger

Kr. 25.000,-

Kr. 25.000,-

Deles på 10 mnd - august til og med mai mnd

TOTALT

Kr. 120.000,-

Kr. 108.000,-

 

Borteboer stipend 

Kr. 66.770,-

Kr. 66.770,-

 

Utstyrsstipend 

Kr. 4.112,-

Kr. 4.112,-

 

 

 

MAKSIMAL EGENBETALING

Kr. 49.108,- Kr. 37.108,-   
Alternativ finansiering egenbetaling:      

Inntektsavhengig grunnstipend - maks sats

 

Kr. 38.750,-

 

Kr. 38.750,-

 

* Se nedenstående eksempel

Skolepengelån. 

Kr. 25.000,-

Kr. 25.000,-

 

Alle elever kan søke om dette.

 

Lån (elever over 18 år) Maks lånebeløp 

Kr. 37.100,-

Kr. 37.100,-

Kan søke om lån hvis man blir 18 år i løpet av skoleåret

I tillegg kommer innmeldingsavgift kr. 2.500. Beløpet beholdes som lugardepositum - og tilbakebetales ved skoleslutt hvis lugar er i orden.

* Eksempel inntektsavhengig grunnstipend;

  • Søker har en forelder og 2 søsken
  • Maks inntekt forelder kr. 450.800,-
  • Utbetaling ekstra grunnstipend pr. år kr. 38.750,-

Sjekk mer info på www.lanekassen.no

 

Kurs

Våre elever på VG2 gjennomgår STCW kurs

 

Skolebøker og annet utstyr

VG2 får låne skolebøker av skolen.

Alle elever må ha med egen bærbar pc. I tillegg kommer utgifter til arbeidstøy, uniform og verneutstyr.

 

 

Informasjon om stipend og lån fra lånekassen;

Borteboer- og utstyrsstipend

Alle elever får følgende fra lånekassen:
• Borteboerstipend: Kr 66.770,- Utgjør kr. 6.677,- pr mnd
• Utstyr stipend: Kr. 4.112,-

Inntektsavhengig stipend (grunnstipend)

Elever kan få et inntektsavhengig stipend på kr. 1.291, 2.583,- eller   3 875,- pr. mnd.
Det er inntekten til foreldrene dine som avgjør om du kan få inntektsavhengig stipend.

Stipendet skal sikre at elever har mulighet til å ta videregående opplæring, uavhengig av familiens økonomi.

Lån

Skolepengelån

Alle elever kan søke om skolepengelån. Totalt kr. 25.000 pr skoleår

Vanlig lån

Dersom du er over 18 år eller fyller 18 år i løpet av søknadsperioden, kan du søke om lån.
Maks lånebeløp er kr 3.851,- pr mnd. Lånet vil ikke bli utbetalt før måneden etter at du har fylt 18 år.

Reisestipend

Hvis du bor borte når du går på skolen, kan du få reisestipend til tre tur-retur-reiser pr. skoleår.
Reisestipendet blir regnet ut fra avstanden mellom ditt foreldrehjem i Norge, og skolen du går på.
Det er en egenandel på kr. 1.401,- pr. skoleår. Se UTREGNING LÅNEKASSEN - link HER
Stipendet blir ikke påvirket av inntekten til dine forsørgere.

For mer informasjon om stipend og lån - sjekk Lånekassen www.lanekassen.no

 

 

 

Vanlige spørsmål:

Får jeg egen lugar?

Ja, du får en fast lugar som du bor på gjennom hele skoleåret.

Er det eget bad på lugaren?

Mange av elevene får eget bad på lugaren. På alle lugarene er det egen vask og speil. Toalett og dusj er for noen ute i korridoren i nærheten av lugaren, og deles med noen andre.

Hvor mange måltider er det hver dag?

Det er fire måltider hver dag; Frokost, lunsj, middag og kveldsmat.