Hva koster skoleåret

ALLE ELEVER HAR RETT PÅ BORTEBOERSTIPEND uavhengig av minsteavstand.

ALLE ELEVER FÅR EGEN LUGAR. Vi har to lugarkategorier:

Lugarkategori 1 - varierende størrelse

Lugar med eget toalett og dusj

Kost & losji - pr. år: Kr. 72.500,-

Lugarkategori 2 - varierende størrelse

Lugar med vask – størrelse medium.

Kost & losji - pr. år: Kr. 67.000,-

 

Lugarkategori 1

Lugarkategori 2

Innmeldingsavgift

Kr.  2.000,- *

Kr.  2.000,- *

Kost & losji – pr. år

Kr. 72.500,-

Kr. 67.000,-

Skolepenger – pr. år

Kr. 22.500,-

Kr. 22.500,-

Lugardepositum

Kr.  2.500,- **

Kr.  2.500,- **

TOTALT

(ikke medtatt lugardepositum)

Kr. 97.500,-

Kr. 91.500,-

Borteboer stipend – pr. år

-Kr. 47.090,-

-Kr. 47.090,-

Utstyrsstipend – pr. år

-Kr.   2.657,-

-Kr.  2.657,-

MAKSIMAL EGENBETALING

KR. 47.753,-

 KR. 41.753,-

Grunnstipend Inntektsavhengig stipend             Maks beløp

 

-Kr. 34.210,-

 

-Kr. 34.210,-

Lån (elever over 18 år) Maks lånebeløp

-Kr. 33.990,-

-Kr. 33.990,-

Skolepengelån (gjelder for alle elever)

-Kr. 22.500,-

-Kr. 22.500,-

* Innmeldingsbeløp blir ikke fakturert. Innbetaling er en bekreftelse på at elev som har takket ja får skoleplass.

**Lugardepositumet på kr. 2.500,- refunderes ved skoleslutt hvis lugar, skolemateriell og innbetalinger er i orden.

Betalingsplan for hele skoleåret

Last ned Excel document her

 

Kurs

Våre elever på VG2 gjennomgår STCW kurs

 

Skolebøker og annet utstyr

VG2 får låne skolebøker av skolen.

Alle elever må ha med egen bærbar pc. I tillegg kommer utgifter til arbeidstøy, uniform og verneutstyr.

 

Kristiansand, 15.12.2020

Informasjon om stipend og lån fra lånekassen:

PS! ALLE BELØP GJELDER SKOLEÅR 2020-21. BLIR OPPDATERT SÅ SNART LÅNEKASSEN HAR SKOLEÅRET HAR NYE SATSER KLARE FOR SKOLEÅR 2021-22

Borteboer- og utstyrsstipend

Alle elever får følgende fra lånekassen:
• Borteboerstipend: Kr 46.030,- Utgjør kr. 4.603,- pr mnd
• Utstyr stipend: Kr. 2.597,-

Inntektsavhengig stipend (grunnstipend)

Elever kan få et inntektsavhengig stipend på kr. 1 114, 2 228,- eller 3 344,- pr. mnd.
Det er inntekten til foreldrene dine som avgjør om du kan få inntektsavhengig stipend.

Lån

Dersom du er over 18 år eller fyller 18 år i løpet av søknadsperioden, kan du søke om lån.
Maks lånebeløp er kr 3.261,- pr mnd. Lånet vil ikke bli utbetalt før måneden etter at du har fylt 18 år.

Reisestipend

Hvis du bor borte når du går på skole, kan du få reisestipend til tre tur-retur-reiser pr. skoleår.
Reisestipendet blir regnet ut fra avstanden mellom ditt foreldrehjem i Norge, og skolen du går på.
Det er en egenandel på kr. 1.186,- pr. skoleår. SJEKK UTREGNING LÅNEKASSEN- link HER
Stipendet blir ikke påvirket av inntekten til dine forsørgere.

For mer informasjon om stipend og lån - sjekk Lånekassen www.lanekassen.no

 

 

 

Vanlige spørsmål:

Får jeg egen lugar?

Ja, du får en fast lugar som du bor på gjennom hele skoleåret.

Er det eget bad på lugaren?

Mange av elevene får eget bad på lugaren. På alle lugarene er det egen vask og speil. Toalett og dusj er for noen ute i korridoren i nærheten av lugaren, og deles med noen andre.

Hvor mange måltider er det hver dag?

Det er fire måltider hver dag; Frokost, lunsj, middag og kveldsmat.