Hva koster skoleåret

ALLE ELEVER HAR RETT PÅ BORTEBOERSTIPEND uavhengig av minsteavstand til hjemadresse.

ALLE ELEVER FÅR EGEN LUGAR. Vi har 4 lugarkategorier. Her er eksempler på lugarer;

Lugarkategori 1 og 2 - varierende størrelse

Lugar med eget toalett og dusj. Kategori 1 = utvendig lugar. Kategori 2 = innvendig lugar

Kost & losji - pr. år: Kr. 80.000,-

Lugarkategori 3 og 4 - varierende størrelse

Lugar med vask

Kategori 3 = utvendig lugar        Kategori 4 = innvendig lugar

Kost & losji - pr. år: Kr. 70.000,-

SKOLEÅR 2023-24

Lugarkategori 1

Lugarkategori 2

Lugarkategori 3

Lugarkategori 4

Innmeldingsavgift

Kr. 2.000,- *

Kr. 2.000,- *

Kr. 2.000,- *

Kr. 2.000,- *

Kost & losji 

Kr. 80.000,-

Kr. 77.000,-

Kr. 72.000,-

Kr. 70.000,-

Skolepenger 

Kr. 25.000,-

Kr. 25.000,-

Kr. 25.000,-

Kr. 25.000,-

TOTALT

Kr. 107.000,-

Kr. 104.000,-

Kr. 99.000,-

Kr. 97.000,-

Borteboer stipend 

-Kr. 58.480,-

 -Kr. 58.480,-

 

-Kr. 58.480,-

 

 

-Kr. 58.480,-

 

Utstyrsstipend 

-Kr. 3.625,-

-Kr. 3.625,-

-Kr. 3.625,-

-Kr. 3.625,-

MAKSIMAL EGENBETALING KR. 44.895,-  KR. 41.895,- KR. 36.895,- KR. 34.895,-

Grunnstipend Inntektsavhengig stipend  Maks beløp 

 

-Kr. 37.330,-

 

 

 

 

 

Skolepengelån. Alle elever kan søke om dette.

-Kr. 25.000,-

 

 

 

 

 

 

 

Lån (elever over 18 år) Maks lånebeløp 

-Kr. 37.100,-

 

 

 

* Innmeldingsbeløp blir ikke fakturert. Innbetaling er en bekreftelse på at eleven som har takket ja får skoleplass.

I tillegg kommer lugardepositumet på kr. 2.500,- Dette beløp refunderes ved skoleslutt hvis lugar, skolemateriell og innbetalinger er i orden.

Kurs

Våre elever på VG2 gjennomgår STCW kurs

 

Skolebøker og annet utstyr

VG2 får låne skolebøker av skolen.

Alle elever må ha med egen bærbar pc. I tillegg kommer utgifter til arbeidstøy, uniform og verneutstyr.

 

 

Informasjon om stipend og lån fra lånekassen;

Borteboer- og utstyrsstipend

Alle elever får følgende fra lånekassen:
• Borteboerstipend: Kr 58.480,- Utgjør kr. 5.848,- pr mnd
• Utstyr stipend: Kr. 3.625,-

Nedenstående satser gjelder skoleåret 2023-24. 

Inntektsavhengig stipend (grunnstipend)

Elever kan få et inntektsavhengig stipend på kr. 1 150, 2 240,- eller   3 400,- pr. mnd.
Det er inntekten til foreldrene dine som avgjør om du kan få inntektsavhengig stipend.

Lån

Skolepengelån

Alle elever kan søke om skolepengelån. Totalt kr. 25.000 pr skoleår

Vanlig lån

Dersom du er over 18 år eller fyller 18 år i løpet av søknadsperioden, kan du søke om lån.
Maks lånebeløp er kr 3.710,- pr mnd. Lånet vil ikke bli utbetalt før måneden etter at du har fylt 18 år.

Reisestipend

Hvis du bor borte når du går på skolen, kan du få reisestipend til tre tur-retur-reiser pr. skoleår.
Reisestipendet blir regnet ut fra avstanden mellom ditt foreldrehjem i Norge, og skolen du går på.
Det er en egenandel på kr. 1.350,- pr. skoleår. Se UTREGNING LÅNEKASSEN - link HER
Stipendet blir ikke påvirket av inntekten til dine forsørgere.

For mer informasjon om stipend og lån - sjekk Lånekassen www.lanekassen.no

 

 

 

Vanlige spørsmål:

Får jeg egen lugar?

Ja, du får en fast lugar som du bor på gjennom hele skoleåret.

Er det eget bad på lugaren?

Mange av elevene får eget bad på lugaren. På alle lugarene er det egen vask og speil. Toalett og dusj er for noen ute i korridoren i nærheten av lugaren, og deles med noen andre.

Hvor mange måltider er det hver dag?

Det er fire måltider hver dag; Frokost, lunsj, middag og kveldsmat.