Mangfold, mestring og muligheter i et maritimt miljø

Mangfold, mestring og muligheter i et maritimt miljø

Vi er en videregående skole som tilbyr Vg2 Maritime fag om bord på vårt eget skoleskip, og gir et godt grunnlag for de som ønsker å bli matroser eller motormenn. Vi bringer praksis inn i undervisningen, og våre elever er engasjerte og etterspurte lærlinger. Hos oss opplever elevene mangfold, mestring og muligheter i et maritimt miljø!

 

Skolen har som mål å ha en fremtidsrettet utdanning som viser hvilke muligheter som ligger i drift av dagens moderne skip. De siste årene har det skjedd en stor utvikling innen HMS, energi og klimahensyn. Undervisningen vektlegger å lære godt sjømannskap, gode holdninger, ta ansvar og lære praktisk arbeid som skal til for å drifte og vedlikeholde skip.

Vi har 60 skoleplasser på Vg2 Maritime fag, og alle elevene våre bor om bord i skoleskipet. Her får elevene kjenne på livet til sjøs allerede under utdannelsen, og det gir et godt grunnlag for læretiden som matros eller motormann. Undervisning om bord gis både når skipet ligger til kai og når vi er på tokt. På tokt går elevene inn i vaktholdet og får oppgaver som maskinvakt, rorvakt, utkikk, bestikk og går sikkerhetsrunder. I tillegg får elevene daglige oppgaver rundt det å holde et skip i drift.

For å få skoleplass hos oss, må man ha gjennomført Vg1 Teknikk og industriell produksjon eller Vg1 Elektrofag. 

Skolen drives av en ideell stiftelse som ble opprettet allerede i 1918 for midler gitt av skipsreder Oluf Andreas T. Skjelbred og hans kone. Han ønsket at de som ville arbeide til sjøs skulle få god opplæring, og derfor ble stiftelsens midler brukt til å bygge fullriggeren Sørlandet som skolens første skoleskip. Siden 1927 har skolen hatt skoleskip som undervisningsmiddel, og har utdannet flere tusen sjøfolk.

Vanlige spørsmål:

Kan jeg søke på skolen selv om jeg ikke bor i Kristiansand?

Dette gir et godt grunnlag for de som ønsker å bli matroser eller motormenn. Vi bringer praksis inn i undervisningen, og våre elever er engasjerte og etterspurte lærlinger. Hos oss opplever elevene mangfold, mestring og muligheter i et maritimt miljø!

Koster det noe å være elev hos dere?

Ja, vi er en friskole og får derfor ikke like mye tilskudd fra staten som det en fylkeskommunal videregående skole får. Derfor må elevene betale skolepenger hos oss. I tillegg betaler de for kost og losji (se egen oversikt). Skolepengene går til å dekke utgifter til skoledrift, og alle skolepengene kommer elevene til gode.

Kan jeg få støtte fra Lånekassen når jeg går på skole hos dere?

Ja, det kan du. Alle elever får utstyrsstipend, bostipend og reisestipend. Elever fra familier med svak økonomi kan få grunnstipend. Mer informasjon får du på lånekassens nettsider. I tillegg til stipend kan du få studielån til å dekke skolepengene. Jf egen oversikt.

Hva kan jeg bli etter å ha tatt Vg2 Maritime fag?

Etter Vg2 Maritime fag går du ut i lære som matros eller motormann. Etter to år i lære kan du ta fagbrev. Mange av de som blir matroser og motormenn velger å gå videre på fagskolen for å kunne bli styrmenn eller maskinister. Se egen link på nettsidens forside.