Utdannelse til sjøs? Ta VG 2 på skoleskipet MS Lofoten

Se vår nye brosjyre!

Maritime vgs brosjyre forside

Se vår nye brosjyre!

Maritime vgs brosjyre forside


En maritim jobb gir en spennende og variert hverdag.
Her kan du lese mer om hva jobb som Matros eller Skipsmotormekaniker innebærer.

 

 

 

« Jeg lærte samhold, godt sjømannskap og fikk en unik og bred kunnskap om skip og skipsfart. Men det jeg setter mest pris på er at jeg lærte å bli selvstendig i arbeid og personlig »

 

« Godt sjømannskap og kameratskap. Vil ikke vært foruten tiden på skoleskipet »

« Å fungere med folk fra hele landet i et lite, tett miljø »

Vi er en videregående skole som tilbyr Vg2 Maritime fag om bord på vårt eget skoleskip, og gir et godt grunnlag for de som ønsker å bli matroser eller motormenn. Vi bringer praksis inn i undervisningen, og våre elever er engasjerte og etterspurte lærlinger. Hos oss opplever elevene mangfold, mestring og muligheter i et maritimt miljø!

Vi har fra skoleåret 2023-24 60 skoleplasser på Vg2 Maritime fag, og alle elevene våre bor om bord i skoleskipet. Her får elevene kjenne på livet til sjøs allerede under utdannelsen, og det gir et godt grunnlag for læretiden som matros eller motormann. Undervisning om bord gis både når skipet ligger til kai og når vi er på tokt. På tokt går elevene inn i vaktholdet og får oppgaver som maskinvakt, rorvakt, utkikk, bestikk og går sikkerhetsrunder. I tillegg får elevene daglige oppgaver rundt det å holde et skip i drift.