SØK SKOLEPLASS - søknadsfrist 1.3.22 for ordinært opptak og 1.2.22 for særskilt opptak

(sett kryss)Personalia
Address
NB! Frist 01.02.2022 Husk å sende dokumentasjon fra PPT, Abup, sakkyndige vurderinger, o.l. direkte til skolen
Jeg har fullført eller holder på med følgende utdannelse (sett kryss)


Attesterte karakterer fra 1.termin må legges ved. Dersom du allerede har fullført, legger du ved vitnemål/kompetansebevis.
Jeg ønsker fritak for følgende fellesfag jeg allerede har bestått:
i KM
Opplysninger om en foresatt