Søk skoleplass - fremdeles noen ledige plasser

NB! VÅR SKOLE ER IKKE PÅ VIGO DETTE SKOLEÅR

Din søknad til oss blir da i tillegg til de tre valgmuligheter man har på VIGO

(sett kryss)Personalia
Address
NB! Frist 01.02.2021
Jeg har fullført eller holder på med følgende utdannelse (sett kryss)


Attesterte karakterer fra 1.termin må legges ved. Dersom du allerede har fullført, legger du ved vitnemål/kompetansebevis.
Jeg ønsker fritak for følgende fellesfag jeg allerede har bestått:
i KM
Opplysninger om en foresatt